Alkotmányos alapismeretek vizsga


Online felkészítő foglalkozások az állampolgársági vizsgára.

4500 Ft / 45 perc

Jelentkezni elérhetőségeim egyikén lehet.


A vizsgáról:

Alkotmányos alapismeretek vizsga

2023

A vizsgára Budapest Főváros Kormányhivatalában kell jelentkezni. A magyar állampolgárságról az 1993. évi LV. törvény rendelkezik.

A jelentkezés folyamata:

ELEKTRONIKUSAN (email cím: kepzes.budapest@bfkh.gov.hu)

Jelentkezési lap

Tervezett vizsgaidőpontok 2023-ban:

Vizsga időpontja

Jelentkezési határidő:

2023. január 25.

2023. január 18.

2023. február 22.

2023. február 15.

2023. március 22.

2023. március 15.

2023. április 19.

2023. április 12.

2023. május 24.

2023. május 17.

2023. június 21.

2023. június 14.

2023. július 19.

2023. július 12.

2023. augusztus 23.

2023. augusztus 16.

2023. szeptember 20.

2023. szeptember 13.

2023. október 25.

2022. október 18.

2023. november 22.

2022. november 15.

2023. december 19.

2022. december 12.

A vizsgák Budapest Főváros Kormányhivatalában zajlanak a 1138 Budapest, Váci út 174. szám alatt.

A vizsga kezdete:                        reggel 9 óra 00 perc

Elvárt érkezési időpont:            reggel 8 óra 45 perc

A vizsga feltétele: A vizsgán kizárólag az a vizsgázó vehet részt, aki bemutatja

·       a vizsga díjának befizetését igazoló csekkszelvényt,

·       a személyi igazolványát vagy a tartózkodási engedélyét és útlevelét,

·       valamint a lakcímkártyáját.

A vizsgabizottság 3 főből áll.

A vizsga részei:

1. rész: Írásbeli vizsga:

A 20 tétel valamelyike közül egy a) és egy b) kérdést kell kidolgozni, tehát összesen két kérdést. Az írásbeli feladatot mindenki egyszerre oldja meg.

Az írásbeli vizsga hossza: 60 perc.

A javítás a vizsga után, a helyszínen megtörténik.

2. rész: Szóbeli vizsga:

A vizsgázók egy tételt húznak a húsz tétel közül és ennek mind az a) mind a b) részét szóban kell megválaszolniuk. A szóbeli vizsga megkezdése előtt 30 perc időkeretben vázlatot lehet készíteni írásban, ami segítséget nyújthat a felelet közben.

Sikeres a vizsga, amennyiben mind a két vizsgarész, vagyis a szóbeli rész és az írásbeli rész egyaránt sikeres. A sikeresen vizsgázó egy igazolást kap, amely a honosítási kérelem egyik mellékletét képezi.

Sikertelen a vizsga, amennyiben az egyik vagy mindkét vizsgarész „nem felelt meg” minősítést kapott. Ez esetben lehetőség van a sikertelen vizsgarész megismétlésére egy másik vizsgaidőpontban.

Az ismétlő vizsga díja vizsgarészenként a vizsga díjának az 50 %-a azaz 58 000,- Forint.

Vizsgát lehet halasztani, azonban ezt jelezni kell. Külön díjat nem kell fizetni a halasztásért.


Alkotmányos alapismeretek vizsga tételsora

1.)

a)         Ismertesse, milyen kiemelkedően fontos nemzetközi szervezeteknek tagja Magyarország! Röviden mutassa be ezeket a szervezeteket!

b)         Mutassa be Magyarország Alaptörvényét és az abban megfogalmazott alkotmányos elveket!

2.)      

a)         Mutassa be az Európai Unió céljait és főbb intézményeit!

b)         A magyar választási rendszer (képviseleti demokrácia, a választások lebonyolítása)

3.)      

a)         Ismertesse Magyarország földrajzi elhelyezkedését, államformáját, pénznemét és területi tagozódását!

b)         Az országos, a területi és a helyi szintű népszavazás

4.)      

a)         Ismertesse Magyarország nemzeti jelképeit, nemzeti szimbólumait és ünnepeit!

b)         Az Országgyűlés (az Országgyűlés feladatai, szervezeti és működési rendje, az országgyűlési képviselők jogállása)

5.)      

a)         A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás

b)         A jogalkotás, az Országgyűlés jogalkotó tevékenysége

6.)      

a)         Az államalapítás, a Szent István halála utáni évszázadok

b)         A kormány (megalakulása, megszűnése, főbb feladatai, és működése)

7.)      

a)         Mátyás kora és a török idők Magyarországon

b)         A Kormány és tagjainak jogalkotása,  az önkormányzati jogalkotás

8.)      

a)         A Habsburg-uralom és az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc

b)         A köztársasági elnök (megbízatásának keletkezése és megszűnése, a köztársasági elnök hatáskörei)

9.)      

a)         A kiegyezéstől az első világháborúig

b)         Az Alkotmánybíróság és az alapvető jogok biztosa

10.)      

a)         Az első világháború és annak következményei

b)         Az igazságszolgáltatás és az ügyészség

11.)      

a)         A második világháború

b)         Az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank, a Költségvetési Tanács

12.)      

a)         A Rákosi-rendszer és az 1956. évi forradalom és szabadságharc

b)         A Magyar Honvédség, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok

13.)      

a)         A Kádár-rendszer és az 1990. évi rendszerváltás

b)         Pártok, szakszervezetek és más érdekképviseleti szervek

14.)   

a)         A magyar művészet képviselői

b)         A helyi önkormányzatok

15.)   

a)         A magyar zene és tudomány képviselői

b)         A közigazgatás szervezeti felépítése, a közigazgatási eljárás  

16.)   

a)         A magyar ősköltészet (szájhagyomány, regék, mondák) és a korai középkor irodalma (kódexek, legendák és az első magyar nyelvű művek)

b)         Az emberi jogok

17.)   

a)         A reneszánsz és a barokk irodalom (Janus Pannonius, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós) valamint a felvilágosodás és a klasszicizmus Magyarországon (Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály) 

b)         Az Alaptörvényben biztosított alapvető jogok. Ismertessen közülük négy alapvető jogot bővebben!

18.)   

a)         A magyar irodalom a romantika korában (a romantika, mint stílusirányzat; a korszak kiemelkedő írói és költői)

b)         Az Alaptörvényben szereplő alapvető kötelezettségek

19.)   

a)         A 20. század magyar irodalma

b)         A magyar állampolgárság fogalma, keletkezése

20.)   

a)         Ismertesse a Hungarikumokat!  Mondja el a Himnusz első versszakát!

b)     A magyar állampolgárság megszerzése, megszűnése és a magyar állampolgárság igazolása