Sindelar-terápia


Brigitte Sindelar osztrák klinikus pszichológus, pszichoterapeuta komplex fejlesztő módszere az idegi (neurogén) eredetű tanulási és magatartási zavarok befolyásolásának egy lehetséges eszköze. A várhtó teljesítménykudarcok megelőzését szolgálja a kognitív (megismerő, megismerésen, ill. megértésen alapuló) funkciók, mint pl. érzékelés (pl.: látás, hallás, ízlelés, tapintás), észlelés (érzékszervekre ható ingerek jelentéssel való felruházása, értelmezése), figyelem (fontos ingerek kiemelése, megkülönböztetése), emlékezés (korábbi történések felidézése), képzelet (ismereteink alapján új dolgok alkotása) szisztematikus gyakorlásával.

A tréningprogram célja a teljesítmény- és a következményes magatartászavart okozó gyengén fejlett megismerési képességek befolyásolása. Olyan kognitív fejlesztő terápia, amely funkcionális gyakorlási helyzetek sorozatából áll. A gyakorlást a "gyökereknél" kell kezdeni, azon a szinten, aholy a kognitív képesség még megfelelően működik.
A program megfelelő alkalmazásától a célzott részképesség minőségi változása várható, amely már biztosabb alapot jelenthet a korábban rosszul elsajátított készség/ismeret sikeres újratanulásához.

A vizsgálóeljárás a teljes képességprofil megismerését célozza, nem csupán a hibás funkciókét. A terápiás program hatékonysága a gyermek önmagához viszonyított fejlődési szintjének változásával ellenőrizhető.

A fejlesztés időtartama minimum 8-10 hónap, a gyakorlatokat naponta kell végezni, 10 percig. Ennél több időt nem érdemes (nem szabad) a gyakorlásnak szentelni, hiszen a feladatok a gyermek gyenge képességeit dolgoztatják, melynek során elfárad.

A tréninget megfelelő tájékoztatás, heti konzultáció után a szülő végzi a gyermekkel napi szinten, maximum 10 percen át az otthonukban.

A Sindelar-tréningprogram célja az, hogy a kognitív képességzavarokkal küzdő tanulókat sikeresebb teljesítményekhez juttassa az általános iskolában.


(Vizsgálóeljárás az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek
felismerésére a Tréningprogram használatához című kiadvány alapján,
Budapest, 2010, Szerk.: Zsoldos Márta)


Telefon: +36 20 569 4545