Magyarórák külföldön élő magyar családok gyermekeinek

 


Online foglalkozások külföldön élő magyar gyerekeknek 8-18 éves korig

Csoportoknak (6-8 fő) ajánlott:
  • Meseterápiás foglalkozások kisebb gyerekeknek, melyeken magyar népmeséket dolgozunk fel biblio- és meseterápiás módszerekkel. A foglalkozások során az aktuális népmese mellett kapcsolódó népdalokkal, népi játékokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. A foglalkozások végén a témához illő kézműves tárgyat alkotunk. Az események ~90 percesek.
  • Nép- és honismereti, történelmi, irodalmi foglalkozások, melyek alkalmával a magyar kultúrával és annak értékeivel ismerkedhetnek meg a gyerekek játékosan, interaktív módon, korosztályuknak megfelelő módszerekkel
  • Magyar mint idegen nyelv oktatása


 Egyéni órák:

  • Magyar mint idegen nyelv
  • Felkészítés magyar mint idegen nyelv érettségire, nelvvizsgára
  • Nép- és honismereti, történelmi, irodalmi foglalkozások
  • Célnyelvi civilizációs ismeretek (Magyarország földrajzának, történelmének, gazdasági, társadalmi és politikai viszonyainak, irodalmának, művészetének, sportéletének megismerésén keresztül megismerhetik az ország lakóinak szokásait, viselkedését, ideáljait, értékeit, gondolkodásmódját.)

Egyéni foglalkozások ára: 5500 HUF // 45 perc/fő
Csoportos (2-8 fő) foglalkozások ára: 4500 HUF // 45 perc/fő


Telefon: +36 20 569 4545Kéredéseikkel bátran keressenek! Elérhetőségek>>