Fizetési feltételek és a tanóra lemondásának szabályai

Use the translator on the right to translate the text!>>>

  1. A pedagógus köteles a tanóra elmaradásáról 24 órával előbb írásban (sms, email, Messenger) értesíteni a tanulót.
  2. Amennyiben a tanuló nem tud a tanórán megjelenni, a törvényes képviselő vagy nagykorú tanuló, a tanóra előtt 24 órával írásban (sms, email, Messenger) lemondja azt, ellenkező esetben a tanóra díjának 50%-át ki kell fizetnie.
  3. Abban az esetben, ha a tanuló nem jelenik meg az órán, és erről a pedagógust semmilyen formában nem értesíti, illetve a tanóra előtt 60 percen belül jelzi a tanuló távolmaradását, az óradíj 100%-a felszámításra kerül.
  4. Amennyiben a tanuló késik, a tanóra az előre megbeszélt időpont végéig tart, a pedagógus a tanórát nem tartja tovább (a kötött órarend miatt ez nem lehetséges).
  5. A tanórák havi díját hiányzásoktól függetlenül minden hónap 5. napjáig egyösszegben, az alábbi számlaszámra (10401086-83545454-57551034 Hertelendi Emília) előreutalással kell rendezni. Amennyiben a díj fizetése elmarad, a tanuló nem vehet részt a kurzuson annak befizetéséig.
  6. Abban az esetben, ha a tanóra a szakember részéről kerül lemondásra, a már befizetett összeg jóváíródik.
  7. Amennyiben három egymást követő alkalommal valaki nem jelenik meg a tanóra időpontján és nem mondja le vagy indokolatlanul hiányzik 2 hetet, a kiadott időpontja visszavonásra kerül.
  8. A tanfolyam kezdete előtt az oktató és a tanuló tanulmányi megállapodást köt, melyet mindkét fél köteles betartani.
  9. A jelentkezéssel a tanuló elfogadja a tanfolyamon való részvétel feltételeit.